Qüestionari sobre el vídeo: La tècnica PCR

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Què significa tècnica PCR?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Qui va desenvolupar la tècnica PCR?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quin és el primer pas del procés de la PCR?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Com es realitza la desnaturalització de l'ADN en la PCR?


5
Qüestió 5 (2 punts)

A la PCR, per a què servix la unió de l'encebador a la cadena d´ADN?


6
Qüestió 6 (2 punts)

A la PCR, quina és la funció de l'ADN polimerasa durant l'extensió?


7
Qüestió 7 (2 punts)

A quin àmbit no es pot aplicar la tècnica PCR?


8
Qüestió 8 (2 punts)

A la PCR, què passarà amb les cadenes d'ADN despolimeritzades?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Amb la PCR, es poden obtindre un milió de còpies en menys de 10 minuts?


10
Qüestió 10 (2 punts)

A la PCR, quin tipus d'enllaços se separen durant la desnaturalització de l´ADN?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Per a poder realitzar la tècnica PCR són necessaris:


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quina fase de la PCR es mostra en la imatge?


13
Qüestió 13 (2 punts)

A la PCR, en la fase que anomenem d'extensió: es reduïx la temperatura?


14
Qüestió 14 (2 punts)

En quina companyia treballava Kary Mullis, inventor de la PCR?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quan es va desenvolupar la tècnica de la PCR?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.