Qüestionari sobre el vídeo: La tècnica PCR

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Què significa tècnica PCR?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Qui va desenvolupar la tècnica PCR?


3
Qüestió 3 (2 punts)

En què consistix la PCR?


4
Qüestió 4 (2 punts)

A la PCR, quina és la funció de l'ADN polimerasa durant l'extensió?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Un sol cicle de PCR, ¿és suficient per a tindre les còpies necessàries per a analitzar la mostra d'ADN?


6
Qüestió 6 (2 punts)

A quin àmbit no es pot aplicar la tècnica PCR?


7
Qüestió 7 (2 punts)

A la PCR, què passarà amb les cadenes d'ADN despolimeritzades?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Amb la PCR, es poden obtindre un milió de còpies en menys de 10 minuts?


9
Qüestió 9 (2 punts)

A la PCR, quin tipus d'enllaços se separen durant la desnaturalització de l´ADN?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quina fase de la PCR es mostra en la imatge?


11
Qüestió 11 (2 punts)

L'ADN polimerada emprada per a la PCR és:


12
Qüestió 12 (2 punts)

A la PCR, en la fase que anomenem d'extensió: es reduïx la temperatura?


13
Qüestió 13 (2 punts)

En quina companyia treballava Kary Mullis, inventor de la PCR?


14
Qüestió 14 (2 punts)

Què és un encebador?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quan es va desenvolupar la tècnica de la PCR?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.