Qüestionari sobre el vídeo: Adhesió dels Ribosomes a la Membrana del Reticle Endoplasmàtic Rugós

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Hi ha cèl·lules que tenen el reticle endoplasmàtic rugós molt desenvolupat, en quin d'aquests òrgans les cèl·lules presenten aquesta característica?
Pulmó Pàncrees Renyó Ovari

2.
(2 punts)
Com s'anomena la partícula que dirigeix la traducció cap al RER?
ribosoma SRP o partícula de reconeixement del senyal proteasoma citoesquelet

3.
(2 punts)
La riboforina (més coneguda com a partícula SRP) es pot trobar també al reticle endoplasmàtic llis
vertader fals

4.
(2 punts)
El procés de traducció ocorre al…
... nucli … citoplasma … lisosomes … peroxisomes

5.
(2 punts)
El ribosoma, queda adherit a la membrana del RER per…
… no importa si queda unida per la seua subunitat xicoteta o gran … per la subunitat xicoteta … per la subunitat gran … ambdues subunitats queden unides a la membrana

6.
(2 punts)
Què ocorre amb els ribosomes en acabar la traducció?
Les dues subunitats s´alliberen de la membrana del RER i són degradades pels lisosomes Les subunitats s´alliberen de la membrana del RER i queden soltes al citoplasma a l´espera d´altre ARNm La subunitat major és degradada per ser la que s´uneix a la membrana del RER i la subunitat menuda es reutilitza en una altra traducció S´alliberen de la membrana del RER però les subunitats queden unides


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.