Qüestionari sobre el vídeo: La Glicosilació de les Proteïnes

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

La glicosilació consisteix en l'addició d'un ______


2
Qüestió 2 (2 punts)

El sistema de totes les membranes que hi ha dins la cèl·lula s'anomena sistema ...


3
Qüestió 3 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic té _________ compartiments diferenciats


4
Qüestió 4 (2 punts)

Els poliribosomes són:


5
Qüestió 5 (2 punts)

La glicosilació:


6
Qüestió 6 (2 punts)

Les molècules que passen per l'aparell de Golgi:


7
Qüestió 7 (2 punts)

Què assenyalen els números 1 i 2?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Què assenyalen els números 2 i 4?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Què assenyalen els números 5, 6 i 8?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quin procés ocorre a la imatge?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Què assenyala el número 7?


12
Qüestió 12 (2 punts)

El sistema d'endomembranes de la cèl·lula intervé en el reciclatge de components.


13
Qüestió 13 (2 punts)

La destinació de les proteïnes no depèn de la seua seqüència d’aminoàcids.


14
Qüestió 14 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic es troba dividit pel citoplasma.


15
Qüestió 15 (2 punts)

En aquesta imatge, què assenyalen els números 1 i 2?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.