Qüestionari sobre el vídeo: La Glicosidació de les Proteïnes

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic de les cèl·lules musculars que emmagatzema calci s'anomena reticle _____


2
Qüestió 2 (2 punts)

Les proteïnes, després de la seua síntesi, es _______ per a dur a terme la seua funció.


3
Qüestió 3 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic té _________ compartiments diferenciats


4
Qüestió 4 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic rugós:


5
Qüestió 5 (2 punts)

Els poliribosomes són:


6
Qüestió 6 (2 punts)

La destinació de les proteïnes depèn de:


7
Qüestió 7 (2 punts)

Els orígens dels lisosomes poden ser:


8
Qüestió 8 (2 punts)

Un dictiosoma:


9
Qüestió 9 (2 punts)

Les molècules que passen per l'aparell de Golgi:


10
Qüestió 10 (2 punts)

Què assenyalen els números 1 i 2?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Què assenyalen els números 5, 6 i 8?


12
Qüestió 12 (2 punts)

El sistema d'endomembranes de la cèl·lula intervé en el reciclatge de components.


13
Qüestió 13 (2 punts)

La cèl·lula té mecanismes per a reciclar proteïnes.


14
Qüestió 14 (2 punts)

En aquesta imatge, què assenyalen els números 1 i 2?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Mira la imatge, què assenyalen els números 1 i 2?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.