Qüestionari sobre el vídeo: La Glicosidació de les Proteïnes

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

L'interior del reticle endoplasmàtic s'anomena ______


2
Qüestió 2 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic té _________ compartiments diferenciats


3
Qüestió 3 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic rugós:


4
Qüestió 4 (2 punts)

Els microsomes:


5
Qüestió 5 (2 punts)

Les funcions del reticle endoplasmàtic rugós són:


6
Qüestió 6 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic rugós sintetitza proteïnes de …


7
Qüestió 7 (2 punts)

La glicosilació:


8
Qüestió 8 (2 punts)

Els orígens dels lisosomes poden ser:


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quin dels següents compartiments no està delimitat per una membrana unitària?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Què assenyalen els números 1 i 2?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Què assenyalen els números 2 i 4?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Què assenyalen els números 5, 6 i 8?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Al complex de Golgi té lloc la finalització de la glicosilació.


14
Qüestió 14 (2 punts)

El sistema d'endomembranes de la cèl·lula intervé en el reciclatge de components.


15
Qüestió 15 (2 punts)

En aquesta imatge, què assenyalen els números 1 i 2?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.