Qüestionari sobre el vídeo: La Glicosilació de les Proteïnes

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

Les proteïnes, després de la seua síntesi, es _______ per a dur a terme la seua funció.


2
Qüestió 2 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic té _________ compartiments diferenciats


3
Qüestió 3 (2 punts)

Els microsomes:


4
Qüestió 4 (2 punts)

Un dictiosoma:


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quin dels següents compartiments no està delimitat per una membrana unitària?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Què assenyalen els números 1 i 2?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Què assenyalen els números 2 i 4?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Què assenyalen els números 5, 6 i 8?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Què assenyala el número 7?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Al complex de Golgi té lloc la finalització de la glicosilació.


11
Qüestió 11 (2 punts)

El complex de Golgi s'encarrega de la síntesi de proteïnes.


12
Qüestió 12 (2 punts)

La destinació de les proteïnes no depèn de la seua seqüència d’aminoàcids.


13
Qüestió 13 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic es troba dividit pel citoplasma.


14
Qüestió 14 (2 punts)

La cèl·lula té mecanismes per a reciclar proteïnes.


15
Qüestió 15 (2 punts)

En aquesta imatge, què assenyalen els números 1 i 2?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.