Qüestionari sobre el vídeo: La Glicosilació de les Proteïnes

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

L'interior del reticle endoplasmàtic s'anomena ______


2
Qüestió 2 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic de les cèl·lules musculars que emmagatzema calci s'anomena reticle _____


3
Qüestió 3 (2 punts)

El sistema de totes les membranes que hi ha dins la cèl·lula s'anomena sistema ...


4
Qüestió 4 (2 punts)

Les funcions del reticle endoplasmàtic rugós són:


5
Qüestió 5 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic rugós sintetitza proteïnes de …


6
Qüestió 6 (2 punts)

La glicosilació:


7
Qüestió 7 (2 punts)

Els orígens dels lisosomes poden ser:


8
Qüestió 8 (2 punts)

Un dictiosoma:


9
Qüestió 9 (2 punts)

Les molècules que passen per l'aparell de Golgi:


10
Qüestió 10 (2 punts)

Què assenyalen els números 1 i 2?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Al complex de Golgi té lloc la finalització de la glicosilació.


12
Qüestió 12 (2 punts)

El complex de Golgi s'encarrega de la síntesi de proteïnes.


13
Qüestió 13 (2 punts)

El sistema d'endomembranes de la cèl·lula intervé en el reciclatge de components.


14
Qüestió 14 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic es troba dividit pel citoplasma.


15
Qüestió 15 (2 punts)

En aquesta imatge, què assenyalen els números 1 i 2?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.