Qüestionari sobre el vídeo: La Glicosilació de les Proteïnes

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic de les cèl·lules musculars que emmagatzema calci s'anomena reticle _____

2.
(2 punts)
El sistema de totes les membranes que hi ha dins la cèl·lula s'anomena sistema ...

3.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic rugós:
Té adherits ribosomes i té una configuració de túbuls Té adherits ribosomes i té una configuració de cisterna No té adherits ribosomes i té una configuració de túbuls No té adherits ribosomes i té una configuració de cisterna

4.
(2 punts)
Les funcions del reticle endoplasmàtic rugós són:
Síntesi de proteïnes i l’inici de la glicosilació Síntesi i metabolisme de lípids Metabolisme de lípids i emmagatzemament de calci Fagocitosi i digestió de bacteris

5.
(2 punts)
La glicosilació:
Comença al reticle endoplasmàtic rugós i continua al complex de Golgi Comença al complex de Golgi i continua al reticle endoplasmàtic rugós Comença al reticle endoplasmàtic llis i continua al complex de Golgi Comença al complex de Golgi i continua al citosol

6.
(2 punts)
Un dictiosoma:
Correspon al complex de Golgi d´una cèl·lula És una part de l’aparell de Golgi Fa referència a dos lisosomes que s’han fusionat És un conjunt de dos cloroplasts

7.
(2 punts)
Quin dels següents compartiments no està delimitat per una membrana unitària?
Nucli Peroxisoma Reticle endoplasmàtic Lisosoma

8.
(2 punts)
Les molècules que passen per l'aparell de Golgi:
Entren i ixen per la cara cis Entren i ixen per la cara trans Entren per la cara trans i ixen per la cara cis Entren per la cara cis i ixen per la cara trans

9.
(2 punts)
Què assenyalen els números 1 i 2?
1. Reticle endoplasmàtic rugós, 2. Reticle endoplasmàtic llis 1. Reticle endoplasmàtic rugós, 2. Complex de Golgi 1. Reticle endoplasmàtic llis, 2. Reticle endoplasmàtic rugós 1. Ribosomes, 2. Reticle endoplasmàtic llis

10.
(2 punts)
Què assenyalen els números 2 i 4?
2.Cara trans, 4.Complex de Golgi 2.Cara cis, 4.Complex de Golgi 2.Cara cis, 4.Reticle endoplasmàtic rugós 2.Reticle endoplasmàtic llis, 4.Complex de Golgi

11.
(2 punts)
Què assenyala el número 7?
Reticle endoplasmàtic llis Reticle endoplasmàtic rugós Complex de Golgi Lisosoma

12.
(2 punts)
Al complex de Golgi té lloc la finalització de la glicosilació.
vertader fals

13.
(2 punts)
El complex de Golgi s'encarrega de la síntesi de proteïnes.
vertader fals

14.
(2 punts)
Dins la cèl·lula hi ha vies de retorn i reciclatge per a les molècules que no arriben a la seua destinació.
vertader fals

15.
(2 punts)
La cèl·lula té mecanismes per a reciclar proteïnes.
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.