Qüestionari sobre el vídeo: Funcionament i Anatomia de l’Aparell Circulatori

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Els porífers són animals que...2
Qüestió 2 (2 punts)

Observa la imatge de diferents sistemes circultatoris: Quina d’aquestes és l'opció correcta?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quin d’aquests animals té un sistema circulatori obert?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quina és la diferència entre els aparells circulatoris oberts i tancats?


5
Qüestió 5 (2 punts)

En el cor dels humans, trobem un tipus de fibra muscular anomenada…


6
Qüestió 6 (2 punts)

Els amfibis tenen el cor obturat.


7
Qüestió 7 (2 punts)

Hi ha poques diferències entre el cor d'un ocell i el d'un mamífer.


8
Qüestió 8 (2 punts)

Els amfibis i els rèptils tenen cors idèntics.


9
Qüestió 9 (2 punts)

No hi ha cap exemple de cor tubular en els éssers vius.


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quina és la cambra del cor que no tenen obturada els amfibis?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Quin tipus d'animal posseeix el cor de la imatge?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Com s'anomena l'obertura (present en porífers) assenyalada a la imatge?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Com s'anomenen les cèl·lules assenyalades a la imatge?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.