Qüestionari sobre el vídeo: Funcionament i Anatomia de l’Aparell Circulatori

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Els porífers són animals que…
… tenen aparell circulatori … realitzen el transport mitjançant la difusió … tenen pseudoartèries … tenen sistema limfàtic però no sanguini

2.
(2 punts)
Observa la imatge de diferents sistemes circultatoris: Quina d’aquestes és l'opció correcta?
1(Mamífers), 2(Amfibis), 3(Peixos) 1(Peixos), 2(Aus), 3(Amfibis) 1(Peixos), 2(Amfibis), 3(Mamífers) Totes les anteriors són incorrectes

3.
(2 punts)
Quin d’aquests animals té un sistema circulatori obert?
Formiga Porífer Lleó Tonyina

4.
(2 punts)
Quina és la diferència entre els aparells circulatoris oberts i tancats?
L’obert necessita vasos i el tancat no L’obert sempre té cor i el tancat pot tenir-ne o no L’obert no té el ventricle obturat i el tancat sí Presència de capil·lars en l´aparell tancat

5.
(2 punts)
En el cor dels humans, trobem un tipus de fibra muscular anomenada…
… tricúspide … feix de His … diàstole Totes les anteriors són incorrectes

6.
(2 punts)
Els amfibis tenen el cor obturat.
vertader fals

7.
(2 punts)
Hi ha poques diferències entre el cor d'un ocell i el d'un mamífer.
vertader fals

8.
(2 punts)
Els amfibis i els rèptils tenen cors idèntics.
vertader fals

9.
(2 punts)
No hi ha cap exemple de cor tubular en els éssers vius.
vertader fals

10.
(2 punts)
Quina és la cambra del cor que no tenen obturada els amfibis?

11.
(2 punts)
Quin tipus d'animal posseeix el cor de la imatge?

12.
(2 punts)
Com s'anomena l'obertura (present en porífers) assenyalada a la imatge?

13.
(2 punts)
Com s'anomenen les cèl·lules assenyalades a la imatge?
1(Plaqueta), 2(Leucòcit), 3(Glòbul roig) 1(Leucòcit), 2(Plaqueta), 3(Glòbul roig) 1(Glòbul roig), 2(Plaqueta), 3(Leucòcit) Totes les anteriors són incorrectes


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.