Qüestionari sobre el vídeo: El Reticle Endoplasmàtic i el Complex de Golgi. Síntesi i Transport de Lípids i Proteïnes

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Els enzims estan formats per:


2
Qüestió 2 (2 punts)

Les principals vesícules digestives són:


3
Qüestió 3 (2 punts)

Dos funcions del complex de Golgi són:


4
Qüestió 4 (2 punts)

Què utilitzen les proteïnes per eixir del reticle endoplasmàtic?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Què sintetitza el reticle endoplasmàtic rugós?


6
Qüestió 6 (2 punts)

La funció principal dels ribosomes és donar suport estructural al reticle endoplasmàtic rugós


7
Qüestió 7 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic llis participa en la síntesi de proteïnes


8
Qüestió 8 (2 punts)

El procés de glicòlisi té lloc al reticle endoplasmàtic llis


9
Qüestió 9 (2 punts)

Els lisosomes es fusionen amb els fagosomes per formar cossos residuals


10
Qüestió 10 (2 punts)

El complex de Golgi pertany al sistema d'endomembranes


11
Qüestió 11 (2 punts)

La relació entre el complex de Golgi i el reticle endoplasmàtic rugós es la síntesi de proteïnes


12
Qüestió 12 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic està unit a la coberta nuclear


13
Qüestió 13 (2 punts)

El reticle endoplasmàtic llis sintetitza lípids


14
Qüestió 14 (2 punts)

La zona trans del complex de Golgi s'anomena zona de maduracióTornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.