Qüestionari sobre el vídeo: El Reticle Endoplasmàtic i el Complex de Golgi. Síntesi i Transport de Lípids i Proteïnes

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Els enzims estan formats per:
nucleòtids sacarosa aminoàcids glicerol

2.
(2 punts)
Les principals vesícules digestives són:
lisosomes vacúols mitocondris ribosomes

3.
(2 punts)
Dos funcions del complex de Golgi són:
síntesi i transport de proteïnes classificació i respiració cel·lular modificació i classificació de proteïnes acumulació de proteïnes

4.
(2 punts)
Què utilitzen les proteïnes per eixir del reticle endoplasmàtic?

5.
(2 punts)
Què sintetitza el reticle endoplasmàtic rugós?

6.
(2 punts)
La funció principal dels ribosomes és donar suport estructural al reticle endoplasmàtic rugós
vertader fals

7.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic llis participa en la síntesi de proteïnes
vertader fals

8.
(2 punts)
El procés de glicòlisi té lloc al reticle endoplasmàtic llis
vertader fals

9.
(2 punts)
Els lisosomes es fusionen amb els fagosomes per formar cossos residuals
vertader fals

10.
(2 punts)
El complex de Golgi pertany al sistema d'endomembranes
vertader fals

11.
(2 punts)
La relació entre el complex de Golgi i el reticle endoplasmàtic rugós es la síntesi de proteïnes
vertader fals

12.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic està unit a la coberta nuclear
vertader fals

13.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic llis sintetitza lípids
vertader fals

14.
(2 punts)
La zona trans del complex de Golgi s'anomena zona de maduració
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.