Qüestionari sobre el vídeo: Aparells Digestius dels Animals

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

A les etapes del procés digestiu: ingestió, digestió i egestió, cal afegir ...


2
Qüestió 2 (2 punts)

La digestió pot ser: intracel·lular, extracel·lular i ...


3
Qüestió 3 (2 punts)

La ràdula està present en:


4
Qüestió 4 (2 punts)

El tub digestiu bàsic està compost per la boca, la faringe, la laringe, l'esòfag, l'estómac, l'intestí i l'anus.


5
Qüestió 5 (2 punts)

Indica quines són les glàndules annexes al tub digestiu presents en els insectes.


6
Qüestió 6 (2 punts)

Anomena l'estructura que realitza la digestió mecànica en aus i anèl·lids:


7
Qüestió 7 (2 punts)

Nomena les dues obertures que té el tub digestiu:


8
Qüestió 8 (2 punts)

Hi ha tres funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.