Qüestionari sobre el vídeo: Aparells Digestius dels Animals

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
A les etapes del procés digestiu: ingestió, digestió i egestió, cal afegir ...

2.
(2 punts)
La digestió pot ser: intracel·lular, extracel·lular i ...

3.
(2 punts)
La ràdula està present en:
Invertebrats, insectes Invertebrats, porífers Vertebrats, remugants Invertebrats, mol·luscs

4.
(2 punts)
El tub digestiu bàsic està compost per la boca, la faringe, la laringe, l'esòfag, l'estómac, l'intestí i l'anus.
vertader fals

5.
(2 punts)
Indica quines són les glàndules annexes al tub digestiu presents en els insectes.
Glàndules salivals, el pàncrees, el fetge i la vesícula biliar Glàndules salivals i glàndules sebàcies Glàndules seroses i glàndules sebàcies Cap de les anteriors

6.
(2 punts)
Anomena l'estructura que realitza la digestió mecànica en aus i anèl·lids:

7.
(2 punts)
Nomena les dues obertures que té el tub digestiu:

8.
(2 punts)
Hi ha tres funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.