Qüestionari sobre el vídeo: Les funcions biològiques de l'aigua: l'aigua com a dissolvent universal

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Les forces intramoleculars són responsables de l'elevada temperatura d'ebullició de l'aigua
vertader fals

2.
(2 punts)
Les molècules d'aigua són dipolars perquè els àtoms d'hidrogen atreuen més els electrons compartits de l'enllaç covalent
vertader fals

3.
(2 punts)
Els dos sistemes tampó més comuns als éssers vius són
bicarbonat i fosfat fosfat i sulfúric carbonat i oxigenat nitrogenat i oxigenat

4.
(2 punts)
L'òsmosi deixa passar molècules de solut a través de la membrana semipermeable per a igualar les concentracions a cada banda de la membrana
vertader fals

5.
(2 punts)
Alguns organismes són un 80% aigua
vertader fals

6.
(2 punts)
Una de les funcions de les sals minerals dissoltes és la transmissió de l'impuls nerviós
vertader fals

7.
(2 punts)
L'enllaç que establixen els hidrògens i l'oxigen en la molècula d'aigua és...
covalent iònic aquós intermolecular

8.
(2 punts)
En les plantes, el transport de nutrients té lloc al...

9.
(2 punts)
Si un glòbul roig s'introduïx en aigua destilada...
no ocorre res cedix aigua a l´exterior es produïx l´hemòlisi absorbix aigua de l´exterior

10.
(2 punts)
La funció termoreguladora de l'aigua als éssers vius està relacionada amb...
l´elevada cohesió entre les molècules d´aigua l´elevada constant dielèctrica de l´aigua la seua tensió superficial l´elevat calor específic

11.
(2 punts)
L'aigua és...
un principi immediat orgànic un principi immediat inorgànic una molècula apolar una molècula diatòmica

12.
(2 punts)
Els èssers vius poden produir aigua, és l'anomenada aigua metabòlica
vertader fals

13.
(2 punts)
El component molecular més abundant als éssers vius és
proteïnes aigua lípids glúcids

14.
(2 punts)
El tampó fosfat manté el pH al voltant de 7,4
vertader fals

15.
(2 punts)
La capa de molècules d'aigua que envolta als ions en dissolució s'anomena
capa de dissolució capa de solvatació capa de difusió capa de separació


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.