Qüestionari sobre el vídeo: Les funcions biològiques de l'aigua: l'aigua com a dissolvent universal

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

Les forces intramoleculars són responsables de l'elevada temperatura d'ebullició de l'aigua


2
Qüestió 2 (2 punts)

Les molècules d'aigua són dipolars perquè els àtoms d'hidrogen atreuen més els electrons compartits de l'enllaç covalent


3
Qüestió 3 (2 punts)

Els dos sistemes tampó més comuns als éssers vius són


4
Qüestió 4 (2 punts)

L'òsmosi deixa passar molècules de solut a través de la membrana semipermeable per a igualar les concentracions a cada banda de la membrana


5
Qüestió 5 (2 punts)

La tensió superficial de l'aigua permet que petits animals caminen pel damunt


6
Qüestió 6 (2 punts)

Alguns organismes són un 80% aigua


7
Qüestió 7 (2 punts)

Una de les funcions de les sals minerals dissoltes és la transmissió de l'impuls nerviós


8
Qüestió 8 (2 punts)

L'enllaç que establixen els hidrògens i l'oxigen en la molècula d'aigua és...


9
Qüestió 9 (2 punts)

En les plantes, el transport de nutrients té lloc al...


10
Qüestió 10 (2 punts)

Si un glòbul roig s'introduïx en aigua destilada...


11
Qüestió 11 (2 punts)

La funció termoreguladora de l'aigua als éssers vius està relacionada amb...


12
Qüestió 12 (2 punts)

L'aigua és...


13
Qüestió 13 (2 punts)

Els èssers vius poden produir aigua, és l'anomenada aigua metabòlica


14
Qüestió 14 (2 punts)

El component molecular més abundant als éssers vius és


15
Qüestió 15 (2 punts)

El tampó fosfat manté el pH al voltant de 7,4Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.