Qüestionari sobre el vídeo: La Membrana Plasmàtica

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

La membrana plasmàtica està composta per lípids i hidrats de carboni i , en menor proporció, per proteïnes.


2
Qüestió 2 (2 punts)

Les proteïnes que travessen la membrana s'anomenen:


3
Qüestió 3 (2 punts)

Els lípids més importants presents a la membrana plasmàtica són els fosfolípids i el colesterol.


4
Qüestió 4 (2 punts)

En la bicapa, els caps hidrofílics queden a l'exterior, en contacte amb la matriu extracel·lular.


5
Qüestió 5 (2 punts)

Qué permet a les proteïnes integrar-se en diferents parts de la bicapa lipídica?


6
Qüestió 6 (2 punts)

La membrana plasmàtica és simètrica


7
Qüestió 7 (2 punts)

El model del mosaic fluid explica la fluïdesa de la membrana plasmàtica


8
Qüestió 8 (2 punts)

Com s'anomena l'estructura assenyalada en la imatge?


9
Qüestió 9 (2 punts)

La membrana plasmàtica és impermeable per a ... (tria la millor opció)


10
Qüestió 10 (2 punts)

Les proteïnes de membrana sols poden transportar els ions cap a l'interior cel·lular.


11
Qüestió 11 (2 punts)

Quina d'aquestes funcions no les fan les proteïnes de membrana?


12
Qüestió 12 (2 punts)

La membrana plasmàtica de les cèl·lules vegetals no té lípids, ja que per sí mateixa ja conté la paret cel·lular que li'ls aporta.


13
Qüestió 13 (2 punts)

Tria quin d'aquestos mecnismes és un exemple de transport actiu.


14
Qüestió 14 (2 punts)

Digues a quin tipus de transport sense deformació de la membranes fa referència en aquesta afirmació: Els ions i les molècules passen a favor del gradient de concentració. No els fa falta energia per a poder passar.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Ordena els esdeveniments que tenen lloc en l'exocitosi: 1- es fusionen amb la membrana plasmàtica. 2- els materials viatgen pel citoplasma. 3- les vesícules van cap a la membrana. 4- alliberen el contingut a l'exterior.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.