Qüestionari sobre el vídeo: La Membrana Plasmàtica

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

La membrana plasmàtica està composta per lípids i hidrats de carboni i , en menor proporció, per proteïnes.


2
Qüestió 2 (2 punts)

Tenen caràcter amfipàtic:


3
Qüestió 3 (2 punts)

En la bicapa, els caps hidrofílics queden a l'exterior, en contacte amb la matriu extracel·lular.


4
Qüestió 4 (2 punts)

La membrana plasmàtica és simètrica


5
Qüestió 5 (2 punts)

El model del mosaic fluid explica la fluïdesa de la membrana plasmàtica


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quin dels següents factors NO es relaciona amb la fluïdesa de la membrana plasmàtica?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Com s'anomena l'estructura assenyalada en la imatge?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Mira la imatge. De quin tipus de transport a través de la membrana es tracta?


9
Qüestió 9 (2 punts)

La bicapa lipídica actua de manera selectiva


10
Qüestió 10 (2 punts)

La membrana plasmàtica és impermeable per a ... (tria la millor opció)


11
Qüestió 11 (2 punts)

Les proteïnes de membrana sols poden transportar els ions cap a l'interior cel·lular.


12
Qüestió 12 (2 punts)

Com s'anomena el material que protegix i lubrica la superfície cel·lular, i que reconeix i s'adherix a altres cèl·lules?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Digues a quin tipus de transport sense deformació de la membranes fa referència en aquesta afirmació: Els ions i les molècules passen a favor del gradient de concentració. No els fa falta energia per a poder passar.


14
Qüestió 14 (2 punts)

L’endocitosi és el mecanisme mitjançant el qual es fixen i ingerixen macromolècules per invaginació


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quin és el procediment que li permet a la cèl·lula expulsar a l'exterior materials de grans dimensions?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.