Qüestionari sobre el vídeo: Evolució de la Cèl·lula Eucariota

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

L’aparellament no aleatori (selecció sexual) és quan els individus seleccionen a les seus parelles en funció del genotip.


2
Qüestió 2 (2 punts)

¿Com s'anomenen els organismes participants en una relació simbiòtica?


3
Qüestió 3 (2 punts)

¿Quin és el tipus de relació simbiòtica en la que ambdós organismes es beneficien?


4
Qüestió 4 (2 punts)

¿En quin tipus d'endosimbiosi es basa la teoria evolutiva de Lynn Margulis? Endosimbiosi …


5
Qüestió 5 (2 punts)

La cèl·lula eucariota es va originar quan una cèl·lula aeròbia depredadora va fagocitar una cèl·lula anaeròbia.


6
Qüestió 6 (2 punts)

Els mitocondris i els cloroplasts mostren semblança genètica respectivament amb…


7
Qüestió 7 (2 punts)

Els mitocondris contenen ADN sense capacitat per a reproduir-seTornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.