Qüestionari sobre el vídeo: Evolució de la Cèl·lula Eucariota

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
L’aparellament no aleatori (selecció sexual) és quan els individus seleccionen a les seus parelles en funció del genotip.
Vertader Fals

2.
(2 punts)
¿Com s'anomenen els organismes participants en una relació simbiòtica?

3.
(2 punts)
¿Quin és el tipus de relació simbiòtica en la que ambdós organismes es beneficien?
Comensalisme Parasitisme Mutualisme Endosimbiosi

4.
(2 punts)
¿En quin tipus d'endosimbiosi es basa la teoria evolutiva de Lynn Margulis? Endosimbiosi …

5.
(2 punts)
La cèl·lula eucariota es va originar quan una cèl·lula aeròbia depredadora va fagocitar una cèl·lula anaeròbia.
Vertader Fals

6.
(2 punts)
Els mitocondris i els cloroplasts mostren semblança genètica respectivament amb…
Cianobacteris i bacteris púrpures Proteobacteris i cianobacteris Bacteris púrpures i algues roges Bacteris púrpures i cianobacteris

7.
(2 punts)
Els mitocondris contenen ADN sense capacitat per a reproduir-se
Vertader Fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.