Qüestionari sobre el vídeo: Catabolisme dels glúcids

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

On té lloc la glicòlisi?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quin és el balanç total d'ATP?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quina és la molècula energètica per excel·lència?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quina és la reacció global del catabolisme d'un glúcid?


5
Qüestió 5 (2 punts)

On té lloc el cicle de Krebs?


6
Qüestió 6 (2 punts)

L'acetil-CoA es forma a partir de...


7
Qüestió 7 (2 punts)

Hi ha altra molècula energètica, a banda del ATP, durant la glicòlisi?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quines són les fases del catabolisme d'un glúcid?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Hi ha altres maneres d'aconseguir ATP a banda del catabolisme de glúcids


10
Qüestió 10 (2 punts)

Per què és important l'oxalacetat?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Quants complexos enzimàtics hi ha a les crestes mitocondrials?


12
Qüestió 12 (2 punts)

NADH, NAD+, FAD+, FADH2 són enzims


13
Qüestió 13 (2 punts)

Els humans, podem aconseguir energia d'alguna manera que no implique processos catabòlics


14
Qüestió 14 (2 punts)

Se solen utilitzar les proteïnes com a font d'energia?


15
Qüestió 15 (2 punts)

On van a parar els àcids grassos?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.