Qüestionari sobre el vídeo: Catabolisme dels glúcids

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

On té lloc la glicòlisi?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quin és el balanç total d'ATP?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quina és la molècula energètica per excel·lència?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quina és la reacció global del catabolisme d'un glúcid?


5
Qüestió 5 (2 punts)

On té lloc el cicle de Krebs?


6
Qüestió 6 (2 punts)

L'acetil-CoA es forma a partir de...


7
Qüestió 7 (2 punts)

Hi ha altra molècula energètica, a banda del ATP, durant la glicòlisi?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quines són les fases del catabolisme d'un glúcid?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Hi ha altres maneres d'aconseguir ATP a banda del catabolisme de glúcids


10
Qüestió 10 (2 punts)

Per què és important l'oxalacetat?


11
Qüestió 11 (2 punts)

NADH, NAD+, FAD+, FADH2 són enzims


12
Qüestió 12 (2 punts)

Què és el NADH?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Se solen utilitzar les proteïnes com a font d'energia?


14
Qüestió 14 (2 punts)

On van a parar els àcids grassos?


15
Qüestió 15 (2 punts)

És necessari el pas de la glicòlisi per aconseguir que la molècula proporcione els productes per a la cadena respiratòria.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.