Qüestionari sobre el vídeo: Catabolisme dels glúcids

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
On té lloc la glicòlisi?
citoplasma reticle endoplasmàtic llis mitocondri nucli

2.
(2 punts)
Quin és el balanç total d'ATP?
2 ATP en la formació de l´acetil-CoA + 36 ATP al cicle de Krebs 2 ATP la formació del piruvat + 36 ATP al cicle de Calvin 2 ATP la formació del piruvat + 36 ATP al cicle de Krebs 2 ATP la formació del piruvat + 38 ATP al cicle de Krebs

3.
(2 punts)
Quina és la molècula energètica per excel·lència?
NADH ATP GTP FAD+

4.
(2 punts)
Quina és la reacció global del catabolisme d'un glúcid?
glucosa + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + 36 ATP glucosa + 6 O2 = 6 CO2 + 38 ATP glucosa + 6 CO2 = 6 O2 + 6 H2O + 38 ATP glucosa + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + 38 ADP

5.
(2 punts)
L'acetil-CoA es forma a partir de...
aminoàcids glúcids lípids totes són correctes

6.
(2 punts)
Hi ha altra molècula energètica, a banda del ATP, durant la glicòlisi?

7.
(2 punts)
Quines són les fases del catabolisme d'un glúcid?
glicòlisi fermentació respiració cel·lular totes són correctes

8.
(2 punts)
Hi ha altres maneres d'aconseguir ATP a banda del catabolisme de glúcids
vertader fals

9.
(2 punts)
Per què és important l'oxalacetat?
perquè és el producte inicial i final del cicle de Krebs perquè és el producte final del Cicle de Krebs perquè és el producte inicial del Cicle de Krebs cap és correcta

10.
(2 punts)
NADH, NAD+, FAD+, FADH2 són enzims
vertader fals

11.
(2 punts)
Què és el NADH?
enzim coenzim vitamina polímer

12.
(2 punts)
Els humans, podem aconseguir energia d'alguna manera que no implique processos catabòlics
vertader fals

13.
(2 punts)
Se solen utilitzar les proteïnes com a font d'energia?
vertader fals

14.
(2 punts)
On van a parar els àcids grassos?
mitocondris teixit adipós teixit conjuntiu cloroplastos

15.
(2 punts)
És necessari el pas de la glicòlisi per aconseguir que la molècula proporcione els productes per a la cadena respiratòria.
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.