Qüestionari sobre el vídeo: Catabolisme dels glúcids

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

On té lloc la glicòlisi?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quina és la molècula energètica per excel·lència?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quina és la reacció global del catabolisme d'un glúcid?


4
Qüestió 4 (2 punts)

On té lloc el cicle de Krebs?


5
Qüestió 5 (2 punts)

L'acetil-CoA es forma a partir de...


6
Qüestió 6 (2 punts)

Hi ha altra molècula energètica, a banda del ATP, durant la glicòlisi?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quines són les fases del catabolisme d'un glúcid?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Hi ha altres maneres d'aconseguir ATP a banda del catabolisme de glúcids


9
Qüestió 9 (2 punts)

Per què és important l'oxalacetat?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quants complexos enzimàtics hi ha a les crestes mitocondrials?


11
Qüestió 11 (2 punts)

NADH, NAD+, FAD+, FADH2 són enzims


12
Qüestió 12 (2 punts)

Els humans, podem aconseguir energia d'alguna manera que no implique processos catabòlics


13
Qüestió 13 (2 punts)

Se solen utilitzar les proteïnes com a font d'energia?


14
Qüestió 14 (2 punts)

On van a parar els àcids grassos?


15
Qüestió 15 (2 punts)

És necessari el pas de la glicòlisi per aconseguir que la molècula proporcione els productes per a la cadena respiratòria.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.