Qüestionari sobre el vídeo: Tall i unió, maduració post-transcripcional de l’ARN

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

La activació d'introns quan no correspon podria acabar en el desenvolupament una enfermetat genètica o un càncer.


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quin és el nom del complex que s'encarrega de retallar la part no codificant a l'ARNm transcrit?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Als eucariotes, quina és la proteïna encarregada de transcriure l'ARN a partir de l'ADN?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Tria la millor opció: Per què un mateix gen pot codificar per a diverses proteïnes?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quins components formen el complex de tall i unió?


6
Qüestió 6 (2 punts)

En quina etapa de la formació de l'ARN es produïx el tall i unió?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Com s'anomena una regió de nucleòtids que s'elimina d'un ARNm immadur?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Sobre què actua el procés de tall i unió?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Gràcies al tall i unió alternatiu, els eucariotes poden produir tantes proteïnes com gens tenen.


10
Qüestió 10 (2 punts)

El mecanisme del tall i empalmament pot donar lloc a diverses proteïnes


11
Qüestió 11 (2 punts)

Quina és la funció del complex de tall i unió?


12
Qüestió 12 (2 punts)

La molècula d'ARNm que entra al citoplasma d'una cèl·lula eucariota no sol reflectir la seqüència exacta del seu gen.


13
Qüestió 13 (2 punts)

Tots els introns són eliminats mitjançant el tall i unió.


14
Qüestió 14 (2 punts)

El tall i unió es dona en cèl·lules procariotes i eucariotes.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quina d'aquestes biomolècules no actua en el tall i unió?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.