Qüestionari sobre el vídeo: La multiplicació vírica

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

El cicle lític i el lisogènic dels virus podem dir...2
Qüestió 2 (2 punts)

Qualsevol virus pot infectar qualsevol tipus de cèl·lula


3
Qüestió 3 (2 punts)

Els virus es reproduïxen:


4
Qüestió 4 (2 punts)

Durant la fase d'eclipsi, els virus els podríem observar mitjançant...


5
Qüestió 5 (2 punts)

El cicle lític dels virus es dividix en...


6
Qüestió 6 (2 punts)

En el procés d'endocitosi dels virus:


7
Qüestió 7 (2 punts)

Tots els virus posseïxen una membrana lipoproteica


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quin nom rep el material genètic del virus quan es troba integrat en l'ADN bacterià al cicle lisogènic?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quins són els components de la càpside?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quina de les següents rutes d'entrada dels virus a les cèl·lules no és correcta?


11
Qüestió 11 (2 punts)

El provirus, es duplica amb l'ADN bacterià en el cicle lisogènic?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Per què els virus no desenvolupen la funció de nutrició i de relació?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Els virus, es consideren essers vius?


14
Qüestió 14 (2 punts)

El procés de multiplicació dels virus no sempre acaba amb la mort de la cèl·lula hoste


15
Qüestió 15 (2 punts)

Per què es diu que els virus són paràsits intracel·lulars obligats?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.