Qüestionari sobre el vídeo: La multiplicació vírica

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)

El cicle lític i el lisogènic dels virus podem dir...

són el mateix però amb diferent nom són dos tipus de reproduccions diferents, segons el tipus de virus el cicle lític és aquell on el virus roman atenuat el cicle lisogènic és aquell on el virus roman atenuat

2.
(2 punts)
Durant la fase d'eclipsi, els virus els podríem observar mitjançant...
microscopi òptic microscopi electrònic de rastreig microscopi electrònic de transmissió no es veuen amb microscopi

3.
(2 punts)
El cicle lític dels virus es dividix en...
fixació, penetració, eclipsi i alliberació fixació i penetració, síntesi del genoma i de les proteïnes víriques, i eclipsi i autoassemblatge fixació i penetració, síntesi del genoma i de les proteïnes víriques, maduració i autoassemblatge, i alliberament entrada, síntesi dels components vírics, eclipsi i alliberament

4.
(2 punts)
En el procés d'endocitosi dels virus:
la membrana del virus s´unix a la de la cèl·lula, fusionant-se el virus és alliberat de la cèl·lula es produïx la mort de la cèl·lula el virus entra a la cèl·lula per la invaginació d´aquesta

5.
(2 punts)
Durant l'estat profag...
nous virus poden infectar la cèl·lula el virus ataca a la cèl·lula no és observable el virus el virus entra a la cèl·lula

6.
(2 punts)
Tots els virus posseïxen una membrana lipoproteica
vertader fals

7.
(2 punts)
Quin nom rep el material genètic del virus quan es troba integrat en l'ADN bacterià al cicle lisogènic?
profag provirus viroide prió

8.
(2 punts)
Quins són els components de la càpside?
capsòmers plaques basals àcids nucleics fibres de cua

9.
(2 punts)
Quina de les següents rutes d'entrada dels virus a les cèl·lules no és correcta?
per injecció fusió de membranes endocitosi pinocitosi

10.
(2 punts)
El provirus, es duplica amb l'ADN bacterià en el cicle lisogènic?
vertader, perquè s´integra a la molècula d´ADN bacterià fals, aquest es queda lliure al citoplasma i no mostra cap activitat

11.
(2 punts)
Als virus, com es passa del cicle lisogènic al lític?
per canvis de temperatura per canvis de pH per factors externs ambientals per canvis en proteïnes

12.
(2 punts)
Per què els virus no desenvolupen la funció de nutrició i de relació?
perquè no són funcions necessàries per a sobreviure perquè no requerix matèria ni energia perquè es troben en estat latent en realitat sí que les desenvolupen

13.
(2 punts)
Els virus, es consideren essers vius?
sí, formant un regne apart no depén del virus sí, formant part del regne procariota

14.
(2 punts)
Quins dels següents no són virus?
virus icosaèdrics bacteriòfags virus embolicats bacil

15.
(2 punts)
Per què es diu que els virus són paràsits intracel·lulars obligats?
perquè poden romandre en l´interior de la cèl·lula hoste sense generar nous virus perquè no realitzen la funció de nutrició perquè s´aprofiten de la maquinària d´una cèl·lula per formar noves partícules víriques perquè no es consideren éssers vius


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.