Qüestionari sobre el vídeo: La multiplicació vírica

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

El cicle lític i el lisogènic dels virus podem dir...2
Qüestió 2 (2 punts)

Qualsevol virus pot infectar qualsevol tipus de cèl·lula


3
Qüestió 3 (2 punts)

Els virus es reproduïxen:


4
Qüestió 4 (2 punts)

Durant la fase d'eclipsi, els virus els podríem observar mitjançant...


5
Qüestió 5 (2 punts)

El cicle lític dels virus es dividix en...


6
Qüestió 6 (2 punts)

En el procés d'endocitosi dels virus:


7
Qüestió 7 (2 punts)

Durant l'estat profag...


8
Qüestió 8 (2 punts)

Tots els virus posseïxen una membrana lipoproteica


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quins són els components de la càpside?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Què són els oncògens?


11
Qüestió 11 (2 punts)

El provirus, es duplica amb l'ADN bacterià en el cicle lisogènic?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Als virus, com es passa del cicle lisogènic al lític?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Els virus, es consideren essers vius?


14
Qüestió 14 (2 punts)

El procés de multiplicació dels virus no sempre acaba amb la mort de la cèl·lula hoste


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quins dels següents no són virus?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.