Qüestionari sobre el vídeo: La multiplicació vírica

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

El cicle lític i el lisogènic dels virus podem dir...2
Qüestió 2 (2 punts)

Qualsevol virus pot infectar qualsevol tipus de cèl·lula


3
Qüestió 3 (2 punts)

Els virus es reproduïxen:


4
Qüestió 4 (2 punts)

El cicle lític dels virus es dividix en...


5
Qüestió 5 (2 punts)

Durant l'estat profag...


6
Qüestió 6 (2 punts)

Tots els virus posseïxen una membrana lipoproteica


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quin nom rep el material genètic del virus quan es troba integrat en l'ADN bacterià al cicle lisogènic?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quins són els components de la càpside?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Què són els oncògens?


10
Qüestió 10 (2 punts)

El provirus, es duplica amb l'ADN bacterià en el cicle lisogènic?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Als virus, com es passa del cicle lisogènic al lític?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Per què els virus no desenvolupen la funció de nutrició i de relació?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Els virus, es consideren essers vius?


14
Qüestió 14 (2 punts)

El procés de multiplicació dels virus no sempre acaba amb la mort de la cèl·lula hoste


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quins dels següents no són virus?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.