Qüestionari sobre el vídeo: La deriva continental

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Qui es va adonar que en temps passats els continents havien estat units?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Entre quins dos contintinents va trobar Wegener una relació eviden per a determinar la seua unió en el passat?


3
Qüestió 3 (2 punts)

La deriva continental i l'expansió del fons ocèanic formen la tectònica de plaques


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quan es va introduir la idea del canvi de posició dels continents?


5
Qüestió 5 (2 punts)

El fet de trobar fòssils de les mateixes plantes en llocs geogràficament separats en l'actualitat demostra que:


6
Qüestió 6 (2 punts)

L'actual teoria de la tectònica de plaques és el resultat d'unir la teoria de la deriva continental amb altres teories


7
Qüestió 7 (2 punts)

Alfred Wegener va nàixer a:


8
Qüestió 8 (2 punts)

Alfred Wegener va morir durant una expedició estudiant el sol del fons marí


9
Qüestió 9 (2 punts)

Qui estava en contra del treball de Wegener?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Àfrica i Sud-Amèrica mai han estat juntes


11
Qüestió 11 (2 punts)

Els ponts intercontinentals per als fixistes, què explicaven?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Wegener defensava el continu moviment dels continents


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quan va començar el desplaçament dels continents?


14
Qüestió 14 (2 punts)

Àfrica i Amèrica del Sud ara no es desplacen


15
Qüestió 15 (2 punts)

El nom de Wegner era AlfredTornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.