Qüestionari sobre el vídeo: La Biotecnologia i les Seues Aplicacions

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
¿A què anomenem mutació?
Canvi en el material hereditari Procés de replicació de l’ADN Orgànul defectuós Aspecte estrany d´un organisme

2.
(2 punts)
Les aplicacions de la biotecnologia solen classificar-se per colors. Aquesta imatge, ¿amb quin color la relacionaries?
roja verda lila taronja

3.
(2 punts)
Entre els organismes recombinants cal distingir entre:
clons i transgènics clons i mutagènics

4.
(2 punts)
Un dels exemples més coneguts sobre la clonació dels animals és el cas de…
… l’ovella Dolly … la cabra Dolly

5.
(2 punts)
El fenotip depèn del genotip i de…
… condicions ambientals … factors ambientals

6.
(2 punts)
La biotecnologia és una ciència/disciplina moderna que va aparèixer en els anys 70 amb la síntesi/obtenció d’insulina i abans no es feien encreuaments entre éssers vius de forma natural.
vertader fals

7.
(2 punts)
El ____________, que conté els gens que ens interessen, s’introdueix en el bacteri i canvia el seu ADN.
Plasmidi ARNm ARN Cromosoma

8.
(2 punts)
Els clons són individus que …
… són idèntics al seu progenitor ... tenen la meitat del material genètic d’un progenitor i l’altra meitat d’un altre

9.
(2 punts)
La biotecnologia gris és aquella que s’ocupa de:
L’explotació dels recursos naturals procedent del mar Temes relacionats amb les energies renovables Medi ambient i de com descontaminar-lo La salut

10.
(2 punts)
Quants tipus de biotecnologia hi ha?
1 2 5 7


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.