Qüestionari sobre el vídeo: La Biotecnologia i les Seues Aplicacions

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

¿A què anomenem mutació?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Les aplicacions de la biotecnologia solen classificar-se per colors. Aquesta imatge, ¿amb quin color la relacionaries?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Entre els organismes recombinants cal distingir entre:


4
Qüestió 4 (2 punts)

Un dels exemples més coneguts sobre la clonació dels animals és el cas de…


5
Qüestió 5 (2 punts)

El fenotip depèn del genotip i de…


6
Qüestió 6 (2 punts)

La biotecnologia és una ciència/disciplina moderna que va aparèixer en els anys 70 amb la síntesi/obtenció d’insulina i abans no es feien encreuaments entre éssers vius de forma natural.


7
Qüestió 7 (2 punts)

El ____________, que conté els gens que ens interessen, s’introdueix en el bacteri i canvia el seu ADN.


8
Qüestió 8 (2 punts)

Els clons són individus que …


9
Qüestió 9 (2 punts)

La biotecnologia gris és aquella que s’ocupa de:


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quants tipus de biotecnologia hi ha?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.