Qüestionari sobre el vídeo: El Reticle Endoplasmàtic

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Les proteïnes que podem trobar a l'interior de les cisternes del reticle endoplasmàtic rugós, es poc probable que les trobem:
residint en el propi RE residint als mitocondris al medi extracel·lular residint als lisosomes

2.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic llis no està molt desenvolupat en:
cèl·lules musculars hepatòcits cèl·lules secretores d´hormones cèl·lules fagocítiques

3.
(2 punts)
Quina de les funcions no és típica del reticle endoplasmàtic llis?
síntesi de lípids de membrana detoxificació emmagatzematge de calci control de l´expressió genètica

4.
(2 punts)
Quina de les funcions no és típica del reticle endoplasmàtic rugós?
síntesi de proteïnes distribució de proteïnes glicosilació de proteïnes contracció muscular

5.
(2 punts)
Hi ha ribosomes adossats al reticle endoplasmàtic rugós
vertader fals

6.
(2 punts)
El colesterol se sintetitza en el reticle endoplasmàtic llis
vertader fals

7.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic rugós està format per cisternes aplanades amb ribosomes adossats a la membrana
vertader fals

8.
(2 punts)
Les proteïnes del sistema d'endomembranes se sintetitzen al reticle endoplasmàtic rugós
vertader fals

9.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic, només el trobem a les cèl·lules eucariotes
vertader fals

10.
(2 punts)
Les proteïnes del reticle endoplasmàtic rugós passaran al reticle endoplasmàtic llis i després al complex de Golgi
vertader fals

11.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic llis sintetitza proteïnes
vertader fals

12.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic llis té continuïtat amb el complex de Golgi
vertader fals

13.
(2 punts)
No hi ha continuïtat entre el reticle endoplasmàtic llis i el reticle endoplasmàtic rugós
vertader fals

14.
(2 punts)
Les proteïnes destinades a la membrana plasmàtica són sintetitzades i distribuïdes des del reticle endoplasmàtic llis
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.