Qüestionari sobre el vídeo: Classificació de les roques magmàtiques

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Quin tipus de textura és la que es mostra en la foto?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quin tipus de textura és la que es mostra aquesta imatge?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quina roca forma part del grup subvolcàniques?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quins minerals pots identificar en aquesta imatge?


5
Qüestió 5 (2 punts)

La roca magmàtica composta per un 65-90% de minerals alcalins foscos i un 5-20% de plagiòclasis és ...


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quina roca és la que es mostra representada?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Mira la imatge, quina roca és la que es mostra?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Mira la imatge, quina roca és?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Mira la foto, quina roca creus que és?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Què es representa en la següent imatge?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Quin percentatge de minerals màfics presenten les roques mesocràtiques?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quina classificació seguixen les roques magmàtiques, metamòrfiques i sedimentàries?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quin altre nom reben les roques subvolcàniques?


14
Qüestió 14 (2 punts)

Quan són inequigranulars els cristalls de les roques plutòniques?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quant mesuren els fragments de les bombes volcàniques?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.