Qüestionari sobre el vídeo: Bacteris, de veritat els coneixes?

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Quins d’aquests organismes utilitzen energia solar per fabricar matèria orgànica?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Què és un plàsmid?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Com es protegixen els bacteris contra les condicions extremes del medi?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quin mecanisme de variabilitat requerix la participació d’un virus?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Per què són importants els bacteris?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Com s’explica la gran variabilitat dels bacteris?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quin tipus de bacteri aprofita el carboni, de la matèria inorgànica, i l’energia alliberada en reaccions químiques per crear matèria orgànica?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Què és la càpside bacteriana?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quin és el component principal de la paret cel·lular dels bacteris?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quin procés de reproducció parasexual utilitza un pili sexual?


11
Qüestió 11 (2 punts)

En la transformació bacteriana, ¿per quin mecanisme entra l'ADN lliure a l'interior de la cèl·lula receptora?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quins dos orgànuls tenen un origen bacterià?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Els bacteris, són éssers...?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.