Qüestionari sobre el vídeo: Les Dones en la Ciència

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Hi ha més quantitat de dones que d'homes al començar estudis superiors


2
Qüestió 2 (2 punts)

Les dones van ser partíceps de l’activitat científica des del segle XVI


3
Qüestió 3 (2 punts)

El paper de la dona en la societat ha influït en el reconeixement de les dones en la ciència


4
Qüestió 4 (2 punts)

Françoise Barré-Sinoussi ha fet la seua aportació la ciència ...


5
Qüestió 5 (2 punts)

A què es dedicava Hipàtia d'Alexandria?


6
Qüestió 6 (2 punts)

On ha sigut professora Jennifer Doudna?7
Qüestió 7 (2 punts)

Hi ha més homes que dones amb doctorats en salut


8
Qüestió 8 (2 punts)

La científica barcelonina Sònia Fernàndez-Vidal destaca en el camp de la...


9
Qüestió 9 (2 punts)

Les dones únicament s’han començat a preocupar per la ciència a partir del s.XIX.


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quin era el principal argument per excloure les dones de l'àmbit científic?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Quin/s fets va/n suposar l'expansió d'un pensament més progressista, fet que va contribuir a una major participació de les dones en la ciència?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quines conclusions podem extreure de l'Informe ''She Figures 2015''?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quina d'aquestes científiques destaca per la seua tasca com a divulgadora?


14
Qüestió 14 (2 punts)

Françoise Barré-Sinoussi va obtindre el Nobel de...


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quins condicionants han hagut de superar les dones al llarg de la història per poder accedir al món de la ciència?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.