... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


gen

Regió d'ADN que controla una característica hereditària discreta, en general correspon a una sola proteïna o ARN. Aquesta definició inclou tota la unitat funcional, que abasta les seqüències d'ADN que codifiquen proteïnes, les seqüències reguladores no codificadores d'ADN i els introns.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.