... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


divisió II de la meiosi

Segona divisió cel·lular de la meiosi, en què les cromàtides de cada cromosoma duplicat se separen i es distribueixen en dues cèl·lules filles que podran participar en la fecundació.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.