... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


divisió I de la meiosi

Primera divisió cel·lular de la meiosi, en la qual els membres de cada parell de cromosomes homòlegs se separen i es distribueixen en dues cèl·lules filles que seran haploides.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.