... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


dineïna

Membre d'una família de proteïnes motores grans que realitzen moviment dependent d'ATP al llarg dels microtúbuls, cap a l'extrem '-'. En els cilis i flagels, una dineïna forma els braços laterals en l'axonema que provoca que els doblets de microtúbuls adjacents llisquen entre si, generant el moviment per la deformació originada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.