... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


dinamina

GTPasa citosòlica que s'uneix al coll d'una vesícula revestida de clatrina en el procés de gemmació de la membrana, i que està implicada en la formació de vesícules de transport.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.