... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


anticòs

Proteïna produïda per limfòcits B com a resposta a la presència d'un antigen, contra l'acció del qual reacciona de manera específica.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.