... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


virus

Partícula que consisteix en àcid nucleic (ARN o ADN) tancat en una coberta proteica. És capaç de replicar-se dins d'una cèl·lula hoste i de propagar-se de cèl·lula a cèl·lula. Molts virus causen malalties.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.