... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


quinona

Molècula lipòfila que transporta electrons en les cadenes de transport electrònic de la respiració i de la fotosíntesi.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.