... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


quilocaloria

Unitat d'energia calorífica, igual a 1000 cal.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.