... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


glucosa

Sucre de sis carbonis que juga un paper important en el metabolisme de les cèl·lules vives. S'emmagatzema en forma polimèrica en forma de glicogen en les cèl·lules animals i com midó en les cèl·lules vegetals.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.