... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


glòbul blanc

Nom general per a totes les cèl·lules sanguínies nucleades que no tenen l'hemoglobina. Inclou limfòcits, neutròfils, eosinòfils, basòfils i monòcits.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.