... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


gastrulació

L'etapa en l'embriogènesi dels animals durant el qual l'embrió es transforma a partir de la blàstula en la gàstrula, formant-se els tres fulls embrionaris (ectoderma, endoderma i mesoderma).

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.