... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


eucromatina

Regió d'un cromosoma interfàsic que presenta un aspecte difús, normalment associat a una major expressió gènica, en oposició a la que apareix més condensada, anomenada heterocromatina.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.