... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


estereocili

Especialitzacions apicals de la membrana plasmàtica presents en certes cèl·lules epitelials. Tenen una estructura pareguda als microvil·li però són més grans.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.