... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


eritròcit

Cèl·lula de la sang dels vertebrats que conté hemoglobina i transporta oxigen dels pulmons als teixits i diòxid de carboni en sentit contrari.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.