... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


epiteli

Tipus de teixit que forma una capa cel·lular compacta, amb un o més estrats cel·lulars, que cobreixen la superfície externa de l'organisme o les seues cavitats internes.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.