... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


efecte de posició

Efecte segons el qual la posició en què el gen es troba al cromosoma es pot expressar de diferent manera.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.