... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


duplicació somàtica

Alteració del procés mitòtic que produeix una cèl·lula amb el doble de cromosomes que el normal.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.