... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


Drosophila melanogaster

Espècie de mosca petita, comunament anomenada mosca del vinagre, molt utilitzada en els estudis genètics de desenvolupament.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.