... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


donador d'electrons

Molècula que fàcilment cedeix un electró, la qual cosa provoca la seua oxidació.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.