... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


domini proteic

Part d'una proteïna que té una estructura terciària específica. Les proteïnes més grans poden tenir diversos dominis.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.