... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


dominant

Dit ddel membre del parell d'al·lels que s'expressa en el fenotip de l'organisme, mentre que l'altre al·lel no s'hi manifesta, encara que els dos al·lels hi siguen presents.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.