... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


dominàcia incompleta

Situació en què tots dos al·lels de l'heterozigot influeixen en el fenotip. El fenotip és generalment intermedi entre les dues formes homozigòtiques.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.