... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


doble hèlix

Estructura tridimensional de l'ADN, en què les dues cadenes d'ADN, disposades de forma antiparalel·la i unides per enllaços d'hidrogen entre les bases, s'enrotllen formant una hèlix.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.