... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


divisió cel·lular asimètrica

Divisió cel·lular que produeix dues cèl·lules filles que es diferencien, per exemple, en la grandària o en la presència o absència d'algun component citoplasmàtic o nuclear.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.