... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


disacàrid

Molècula de carbohidrat que consisteix en dues unitats de monosacàrids units covalentment.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.