... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


dihíbrid

Hídrid els pares del qual diferixen en dos caràcters diferents; descendència amb dos al·lels diferents en dos locus diferents, per exemple, A/a B/b

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.