... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


digestió parcial

Digestió restrictiva que no ha pogut completar-se, així conté fragments d'ADN que tenen llocs específicis per a endonucleases de restricció que no s'han separat.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.