... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


difosfat d'adenosina (ADP)

Nucleòtid que es produeix per hidròlisi del fosfat terminal de l'ATP. Regenera ATP quan és fosforilat per un procés que genere energia, com ara la fosforilació oxidativa dels mitocondris.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.