... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


diacilglicerol

Lípid produït per l'escissió dels fosfolípids d'inositol causada per l'enzim fosfolipasa C, en resposta a senyals extracel·lulars. Compost de dues cadenes d'àcids grassos lligats a glicerol, serveix com una molècula de senyalització per a ajudar a activar la proteïna cinasa C.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.