... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


detergent

Molècula amfipàtica que, en posar-la en aigua, tendeix a agrupar-se i presenta les parts hidrofòbiques a la part interna, mentre que la part polar queda a la perifèria. S'utilitza, per exemple, per a solubilitzar i purificar proteïnes de membrana.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.