... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


desplaçament del marc

Una mutació en la qual hi ha una addició o deleció de nucleòtids que fa que el marc de lectura del codó es desplace.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.